sobota, 24 października 2009

Profesor Mengele polskiej filozofii

Dawno nie było głośno o prof. Marii Szyszkowskiej, onegdaj senator SLD (obecnie Antyludzka Partia Podstępu RACJA), i w sumie bardzo się z tego powodu cieszę. Jakoś jej projekty ustaw za bardzo nie przemawiają do człowieka Rozumu, zwłaszcza jeśli się poczyta jej wynurzenia na tematy bardziej poważne, jak np. gospodarka.
Oto też pani profesor posiada własną stronę, gdzie produkuje się w licznych artykułach, manifestując swoją lewicowość, nietzscheańskość i w ogóle urągając zdrowemu rozsądkowi.
Serwis internetowy profesoressy Szyszkowskiej obfituje m.in. w takie kwiatki [dzięki Necro]:
Nie wolno przekazywać / zresztą w sposób pozbawiony korzyści dla społeczeństwa / wspólnego, czyli państwowego majątku do wyprzedaży. Nie wolno także tracić z pola uwagi ogromnego znaczenia własności spółdzielczej, której wartość należałoby u nas przywrócić i wykorzystywać dla zmniejszenia biedy. Ale takich rozstrzygnięć, niekorzystnych dla wielkiego kapitału, nie można spodziewać się po rządach Tuska, myślącego kategoriami Balcerowicza.


Przepraszam bardzo, ale kto niby utrudnia zakładanie spółdzielni? Gdyby spółdzielnie faktycznie były najlepszą formą organizacji w gospodarce rynkowej, to zdominowałyby każdą branżę. Ale niestety nie są - jest to przeżytek ery "ludziów pracy", ponieważ zarówno teoria ekonomii, jak i doświadczenie setek lat istnienia gospodarki rynkowej wskazują, iż własność wspólna cierpi nie tylko na problem nieefektywnego zarządzania, ale marnotrawstwo kapitału, wynikające z istnienia własności spółdzielczej, powoduje masową biedę i gigantyczne koszty utraconych możliwości. Socjaliści jednakże, a więc również Szyszkowska, upierają się przy spółdzielniach, gdyż teoretycznie "dla każdego znajdzie się praca". Co z tego, że za taką płacę, za którą nie dostanie nawet połowy tego, na co pozwolić sobie może robotnik w nie-ma-przeproś kapitalistycznym wyzysku. Dla socjalisty to bez znaczenia. Dla niego liczy się to, że jest PO RÓWNO, z tym, że po równo obdzieleni są ludzie biedą, a wielce oświeceni inżynierowie społeczni, jak Szyszkowska, dzierżą ster władzy.

Lewicowość wiąże się nierozdzielnie z traktowaniem każdego człowieka jako celu samego w sobie, a nigdy jako środka do nawet najbardziej szczytnych celów. Ta zasada płynąca z filozofii Kanta stanowi podstawę socjalizmu. Człowiek lewicy nie powinien uznawać własności prywatnej za świętą i nienaruszalną. Powinien cenić także własność państwową i spółdzielczą


Jedno wielkie samozaprzeczenie. To właśnie własność prywatna pozwala zachować człowiekowi jego przymioty człowieczeństwa. Gdy zostaje wyparta przez tak ukochaną "własność państwową" (czyli zagrabione mienie w rękach oligarchów), następuje masowe zbydlęcenie ludzi, utrata godności osobistej i zaczynają się konflikty o to, kto będzie zarządzał folwarkiem i spijał śmietankę. Najgorsze wady ludzkości wtedy zyskują głos. Czy to właśnie o to chodzi Szyszkowskiej? O ten "cel sam w sobie"? Może ta kobieta naiwnie sądzi, że jest tak oświecona, iż jej nie grozi schamienie i degeneracja, i będzie w stanie jako ostatnia sprawiedliwa zarządzać kolektywną własnością narodu "mądrze i dobrze" ?
Proponuję jej lepiej poczytać dzieła Ludwiga von Misesa, np. "Socjalizm", "Planowany chaos" albo "Interwencjonizm", gdyż na dzień dzisiejszy konsekwencje jej poglądów plasują ją mniej więcej między Strasserem a Hitlerem, a do Lenina i Mao już tylko parę kroków.

niedziela, 18 października 2009

Koniec UPR - początkiem nowego.

Jak już powszechnie wiadomo, Janusz Korwin-Mikke odszedł z UPR, gdy Konwentykl udzielił absolutorium dotychczasowemu prezesowi, B. Witczakowi, który wsławił się skonsumowaniem 24000 zł z kasy partii, bez poinformowania Rady Głównej. UPR bez Korwina jest właściwie martwa, a z takim prezesem i bałaganem w niej - można powiedzieć, że jej era dobiegła po 20 latach końca.

Jest to świetna okazja, by działacze młodzieżówek, ludzie wszak już trochę doświadczeni, poszli wreszcie po rozum do głowy, i wzięli sprawy we własne ręce. Założenie nowej, świeżej i radykalnie wolnościowej, libertariańskiej partii, niemającej nic wspólnego ze starą gwardią UPRowskich nieudaczników. Bez Korwina, bez hitlerów, stalinów i niepełnosprawnych dzieci - za to opartej o szkołę austriacką w ekonomii, i objektywizm w filozofii i moralności.

Inaczej się nie da.

środa, 14 października 2009

continue on Arguing on Stormfront

I was "silenced" on Stormfront, even though I've been a long-time member, for my defence of homesteading principle during the debate about Israel.
Now I answer to this stereotypical reaction:

Not so hasty Mjodr. I was pro Isreal as little as two years ago and it is still something I wrestle with. I can't expalin why they are as evil as they are, but it is important to allow him here. Like me, he will never read about all the evil they seem to do against and he will never weigh that against the sunshine image the MSM paints if we start limiting people. We are suppose to be here to educate people and much in the same way I have learned what jews have been doing from you, he can also learn. I as a Christian have asked why, and theologically I have yet to be answered.


You all got it wrong. I've been "reawakened" as you call it since 2001, read most of the literature on the subject, and know all the stereotypical arguments. But I never blinded myself with dogmas and oversimplified black&white image of things, therefore I educated myself profoundly in economics and political philosophy. I prefer to use LOGIC and REASON, instead of immersing myself into subhuman troglodytism, and I hold the true values of Western civilization as the highest. Stupid dogmatism, stereotyped views and prejudices which fog reason are ANTI-WESTERN, and therefore, anti-white.
My point was, in defending the right of Israel to exist, to defend the principle of homesteading, which is the exclusively Western principle of morally acquiring property. Your bashing of Israel as "Jews stealing land from rightful Palestinian owners" (apart from being total bullshit from historical perspective), is undermining the right of AMERICA to exist, on the grounds that Europeans "stole" land from Indians. No, they didn't. They homesteaded unused land for themselves, by mixing their labour and erecting civilization among the wilderness. Jewish settlers did the same, as did Boers in Transvald, or Spanish settlers in Argentina for that matter.
So, if any self-proclaimed "White Nationalist" aligns himself with savage non-Western Islamists, who dream all day about destroying Western civilization and eradicating White race in the process, just for some Israel-bashing - then he is a fraud, not a real "White Nationalist". And these are the facts most of you seem to be blind to. And being blind to facts - is denying reality. Denying reality - is being anti-Reason. Being anti-Reason - is being anti-human, anti-life, ANTI-WHITE.

Now, as most of you are dogmatists with an obsession on the issue of race, and consider all Jews "non-white" (which is a complete disregard of physical antropology, btw), let me remind you, that one of the greatest Western philosophers, Friedrich Nietzsche, kept underlining this fact: that among the greatest defenders and contributors to Western civilization, were the enlightened (de-ghettoized) Jews, who embraced the Western civilization with all their heart and mind, as the pinnacle of human progress and the only light amidst the darkness which covered rest of the world. At the same time, as Nietzsche brilliantly pointed, the reactionary anti-Western, anti-civilizational forces were aligned with fanatic Christians in Europe, both Protestant and Catholic, who endorsed absolute monarchies, total state, mercantilism, serfdom, technological stagnation and total submission of thought.
Really, there is no greater threat to the Western civilization, and to the White man, than the White man himself, who surrenders Reason and all the institutions of Western civilization (personal liberty, private property, limited government, rule of law) to the dark reactionary elements from the ignoble past, when Europeans knew no progress, no freedom, no prosperity, but a constant fear of a boot on their faces in the name of the church, the king or the absolute state.
I really hope this dismal thing of the past is not your ideal for a society, otherwise this so called "White Nationalism" is no different from Oriental despotism Europe was trying to defend from for millenia.
And as you can see, aligning oneself with uncivilized savages who hold total submission to God (Is'lam) as their highest ideal, is the most anti-Western, ANTI-WHITE thing you can do. So do the math.

One of the greatest White Nationalists of all time, John "Birdman" Bryant, would agree with me 100%, as he, just like my humble self, knew and understood what was Western civilization all about, and what it takes to protect it.


LIBERTY, PROPERTY, PEACE.

niedziela, 11 października 2009

Arguing on Stormfront

This is my post from Stormfront forum, where I argue for the existence of Israel as the foothold of Western civilization in a hostile anti-reason world of Middle-Eastern savagery.
Here's the link


Fortunately, homesteading does not work along absurd "national" lines, or "historical" rights to lands. Palestine was a barren and desolate piece of desert, and when the Europeans came (of Jewish ancestry) in the late 1800, they erected a civilization this land knew not before. The savage Arabs became jealous of the Jewish prosperity and started flooding these Jewish-homesteaded (rightfully Jewish already, just as America is rightfully American, and not Indian) lands to snatch some of the pie the Jews baked.
That's the real history of Palestine, and has nothing to do with such absurd claims as "historical rights". The only right is the property right, high time you acknowledge fundamental natural law. And as Beduin nomads do not recognize property rights to land, they have no claim to Palestine at all.
Israel, although far too socialist to be considered a free country, is a vital part of Western civilization in this inhuman part of the world, and if America considers supporting Israel as a part of its policy of containing fanatic Islamic threat (the greatest threat to Western civilization since the Mongol invasions), then it is moral to provide military aid to Israel. And surrounding Arabic dictatorships would be no match for superior Israeli military might if it wasn't for earlier Soviet support.
The facts are: Israel is part of Western civilization. It is surrounded by people hostile to all aspects of our civilization and culture. If we lose Israel, we may soon lose Europe. Europe is by far the most hostile environment to Israel anyway, full of leftist-pacifist crap, so I'm afraid Europe has been long dead anyway.
And really, if Palestinians or other fanatics manage to overrun Israel, would we be more secure with Jihadists wielding atomic, chemical and biological weapons from former Israeli arsenal?

This whole anti-Israeli hysteria is just simply typical Jew-beating from troglodytes who completely disregard political philosophy, property rights and Realpolitiks.
Following your logic, it would be Americans who have no right to America, because Amerinds were here first. Or Afrikaners would have no right to South Africa, because some apemen were there first. So what if they did not recognize private property rights, they were first. That's your flawed logic of subhuman savage mind, which revels in collectivist circular 'reasoning'.

czwartek, 8 października 2009

Poziom ekspertów finansowych w kraju

Do napisania tego dissa skłonił mnie komentarz niejakiego Romana Przasnyskiego, głównego analityka Gold Finance, próbującego niezwykle nieudolnie tłumaczyć przyczyny wzrostu cen złota.


Jeśli pan Przasnyski naiwnie wierzy, że światu zachodniemu grozi deflacja po tym, jak rządy krajów Unii i USA wpompowały gigantyczną ilość pustego pieniądza w gospodarkę, to radzę mu poszukać innej pracy, gdyż nie ma pojęcia o ekonomii i teorii pieniądza. Inflacja przyjdzie nagle, tak jak nagle przyszedł kryzys (choć ekonomiści szkoły austriackiej z Instytutu Misesa dawno go przewidzieli) i oszczędności milionów Europejczyków i Amerykanów, którzy nie lokowali w złocie i azjatyckich akcjach, wyparują.
Natomiast nie wiem jak skrajnym kretynem trzeba być, by deflację traktować jako zagrożenie - skoro jest to po prostu nieuchronny powrót do rynkowej, niższej podaży pieniądza, i niższych, rynkowych cen. Idzie w górę stopa procentowa - do poziomu rynkowego. Deflacja i recesja - to oznaki ZDROWIENIA gospodarki, i rząd, który chce powstrzymać te procesy, jest rządem zbrodniczym. Podobnie zbrodniarzem ekonomicznym jest każdy, kto deflacji i recesji się sprzeciwia, nawołując do pompowania fiducjarnego pieniądza w upadające firmy.